Konjukturene

Konjunkturene har alltid gått i bølger, og da kan det være godt å ha et stamsted å gå til.

Oslo hadde to perioder som ble kalt jobbetiden, hvor folk ble rike over natten på aksjer, og Grand Café var gjort om til en aksjebørs. Champagnen fløt og cigarføringen var høy. Det fortelles fra den tiden at Vesle Charlie som pusset sko foran toalettene i kjelleren på fredag, lørdag morgen dukket opp i Speilen som gjest med lakksko, flosshatt og gullenke, og så ut til å stortrives. I denne perioden måtte kelnerne på Grand Cafe sette ut skilt på bordene om at jobbing i lokalet var forbudt.

Vi hadde også forbudstiden (altså fra 1919 – 27 hvor brennevin var forbudt). Da loven ble innført arresterte Oslopolitiet 900 personer for fyll i løpet av de første månedene. ”Lommelerkeloven" ble innført, og kunsten å brenne hjemme ble videreutviklet.

Grands aksjer har skiftet hender mang en gang i løpet av historien. Grand Cafe har vært utleid flere ganger, sist gang for bare et par år siden, uten hell. Schous bryggerier har reddet både Grand og Bristol flere ganger og sørget for lukrative avtaler for sitt gylne fluidum, samt med det fått råderett over flere av byens flotteste vannhull. Det var Schous bryggerier som betalte for Per Kroghs veggdekorasjon.

Kikker man ned under veggdekorasjonen ser man håndskriften til Ibsen vevd inn i gulvteppet. Dette er kopi av et brev fra en rasende dr Ibsen til Georg Brandes.

Konjunkturene har alltid gått i bølger, og da kan det være godt å ha et stamsted å gå til. Oslo hadde to perioder som ble kalt jobbetiden, hvor folk ble…
Les mer Stengt